• pcpr-slider-02.jpg
  • pcpr-slider-03.jpg
  • pcpr-slider-04.jpg

Awaria techniczna telefonów

W związku z awarią techniczną telefonów stacjonarnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku, z przyczyn niezależnych od nas, prosimy o kontakt pod następującymi numerami telefonów komórkowych:

 

  • Dział Pieczy Zastępczej i Pomocy Społecznej: tel. 607 955 551
  • Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tel. 667 975 557
  • Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 693 255 554


Przepraszamy za utrudnienia. Poinformujemy Państwa o usunięciu usterki.

opiekadla.pl

Nowo powstały portal branżowy dla opiekunów, opiekunek oraz dla osób poszukujących opieki dla swoich bliskich, jak i mienia.

Jeśli szukasz opieki, jeśli oferujesz opiekę zostaw swoją ofertę na opiekadla.pl

Webinarium "Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie"

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informacja o zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności

Informacja o zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych osób niepełnosprawnych

 

Informujemy, że od 30 grudnia 2023 r. wchodzą w życie nowe zasady przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz ważności kart parkingowych.

Dofinansowanie do realizacji projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku otrzymało środki finansowe na realizację programu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie: 133 246,17 zł. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na likwidację barier architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych.

Nieodpłatna pomoc prawna

W związku z realizacją przez Powiat Świdnicki zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) informujemy, iż obecnie, na terenie powiatu działają cztery punkty, w których mieszkańcy mogą nieodpłatnie skorzystać z porad prawnych.

Bezpłatna książka dla dzieci od KE

Komisja Europejska wydała bezpłatną książkę dla dzieci pt. „Dziewczynka, która miała oczy szeroko otwarte”, podnoszącej świadomość na temat sytuacji osób dotkniętych zbrodniami wojennymi.

Zostań rodzicem zastępczym

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku-Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie powiatu świdnickiego zachęca do rozważenia możliwości pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci, które nie mogą być wychowywane przez rodziców biologicznych.

finansowanie UE