Ułatwienia dostępu

  • pcpr-slider-02.jpg
  • pcpr-slider-03.jpg
  • pcpr-slider-04.jpg

Informacja o zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności

Informacja o zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych osób niepełnosprawnych

 

Informujemy, że od 30 grudnia 2023 r. wchodzą w życie nowe zasady przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz ważności kart parkingowych.

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, które zachowało ważność na podstawie wcześniejszych przepisów albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym wydane nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczne.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń, o których mowa wyżej, karta parkingowa osoby niepełnosprawnej zachowuje ważność na ten sam okres co orzeczenie, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne. Po uzyskaniu nowego orzeczenia, należy wystąpić o wydanie kolejnej karty parkingowej.

Jednocześnie informujemy, że osoby których ważność orzeczeń została wydłużona do 30 września 2024 r. mogą na bieżąco składać kolejne wnioski o wydanie nowego orzeczenia również przed tym terminem


Drukuj  

finansowanie UE