Ułatwienia dostępu

top podstrony

Przepisy prawa

Zespół działa w oparciu o przepisy:
  • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046),
  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnopsrawności i stopniu niepełnosprawnosci (t.j. Dz.U z 2015 r. poz. 1110),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Pilityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku zycia (Dz.U.z 2002 r., Nr 17 poz. 162 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2017 r. poz. 128),
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1438),
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 818),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U.z 2014 r. poz. 843).

Drukuj  

finansowanie UE