Ułatwienia dostępu

top podstrony

Akty prawne regulujące procedury dofinansowań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane są zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016, poz. 2046z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze m.in.:

  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 poz. 926),
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007. nr 230 poz. 1694),
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 nr 63, poz. 587).

Drukuj  

finansowanie UE