Ułatwienia dostępu

top podstrony

Druki wniosków - sprzęt rehabilitacyjny

Druki wniosków do pobrania:

  1. wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób dorosłych
  2. wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych
  3. zaświadczenie lekarza o potrzebie prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu sprzętu rehabilitacyjnego - załącznik wymagany do powyższych wniosków

Informacja dotycząca obowiązku składania oświadczenia dotyczącego RODO i oświadczenia o miejscu stałego pobytu

Do każdego wniosku należy dołączyć poniższy druk oświadczenia:


Drukuj  

finansowanie UE