Ułatwienia dostępu

top podstrony

Druki wniosków - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Druki wniosków do pobrania

  1. wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób dorosłych
  2. wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych

Informacja dotycząca obowiązku składania oświadczenia dotyczącego RODO i oświadczenia o miejscu stałego pobytu

Do każdego wniosku należy dołączyć poniższy druk oświadczenia:


Drukuj  

finansowanie UE