Ułatwienia dostępu

top podstrony

Druki wniosków - usługi tłumacza języka migowego i tłumacza przewodnika

Druki wniosków do pobrania:

  1. wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego i tłumacza-przewodnika dla osób dorosłych
  2. wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego i tłumacza-przewodnika dla osób niepełnoletnich i ubezwłasnowolnionych
  3. zaświadczenie lekarskie o potrzebie korzystania z usług tłumacza migowego lub tłumacza-przewodnika - załącznik wymagany do powyższych wniosków

Informacja dotycząca obowiązku składania oświadczenia dotyczącego RODO i oświadczenia o miejscu stałego pobytu

Do każdego wniosku należy dołączyć poniższy druk oświadczenia:


Drukuj  

finansowanie UE