Ułatwienia dostępu

top podstrony

Druki wniosków - bariery architektoniczne

Druki wniosków do pobrania:

  1. wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób dorosłych
  2. wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnoletnich i ubezwłasnowolnionych
  3. zaświadczenie lekarza o potrzebie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - załącznik wymagany do powyższych wniosków
  4. oświadczenie osoby niepełnosprawnej zamieszkującej wspólnie z osobą ubiegającą się o udzielenie dofinansowania

Informacja dotycząca obowiązku składania oświadczenia dotyczącego RODO i oświadczenia o miejscu stałego pobytu

Do każdego wniosku należy dołączyć poniższy druk oświadczenia:


Drukuj  

finansowanie UE