Ułatwienia dostępu

top podstrony

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Świdnickiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2019

Powiat Świdnicki ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Powiatu Świdnickiego w 2019 roku.

Projekty mogą dotyczyć promowania aktywności osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym.

Oferty na zadania należy składać w formie pisemnej w terminie do 06 sierpnia 2019 roku do godziny 12:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku ul. E. Orzeszkowej 4.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Świdnickiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2019

Powiat Świdnicki ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na zlecanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Świdnickiego w 2019 roku.

Oferty na zadania należy składać w formie pisemnej w terminie do 28 czerwca 2019 roku do godziny 12:00

Otwarty konkurs ofert na przeprowadzenie kursów i organizację staży zawodowych dla uczestników projektu Spektrum nowych możliwości

Powiat Świdnicki działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688),

Ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na przeprowadzenie kursów i organizację staży zawodowych dla uczestników projektu "Spektrum nowych możliwości" - program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Świdnickiego, przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

finansowanie UE