Ułatwienia dostępu

top podstrony

Informacje ogólne

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

E.Orzeszkowej 4, 21-040 Świdnik

tel.:81-751-54-32, fax:81-759-17-35

email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdniku został powołany zarządzeniem nr 13/2002 Starosty Powiatu Świdnickiego z dnia 30.07.2002 r.

Przewodnicząca Zespołu – Urszula Pitucha

Sekretarz Zespołu - Daniel Chyliński

 

Godziny przyjęć interesantów:

w poniedziałek od 9.00 do 17.00

wtorek – piątek od 7.15 do 15.15

 

UWAGA - Informacja o zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych osób niepełnosprawnych

Informujemy, że od 30 grudnia 2023 r. wchodzą w życie nowe zasady przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz ważności kart parkingowych.

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, które zachowało ważność na podstawie wcześniejszych przepisów albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym wydane nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczne.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń, o których mowa wyżej, karta parkingowa osoby niepełnosprawnej zachowuje ważność na ten sam okres co orzeczenie, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne. Po uzyskaniu nowego orzeczenia, należy wystąpić o wydanie kolejnej karty parkingowej.

Jednocześnie informujemy, że osoby których ważność orzeczeń została wydłużona do 30 września 2024 r. mogą na bieżąco składać kolejne wnioski o wydanie nowego orzeczenia również przed tym terminem.

 

 

UWAGA - Informacja o nowych terminach ważności orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych osób niepełnosprawnych.

Uprzejmie informujemy, że 6 sierpnia br. wejdą w życie przepisy ustalające nowe terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych osób niepełnosprawnych i placówek, których okres ważności został przedłużony na mocy przepisów epidemicznych.

Orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności:

 1. miał upłynąć do dnia 31 grudnia 2020 r. zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
 2. miał upłynąć w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
 3. miał upłynąć w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

Orzeczenia zachowują ważność w określonych powyżej terminach, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W takich samych terminach jak orzeczenia, ważność utracą karty parkingowe dla osób indywidualnych. Karty parkingowe dla placówek będą ważne do 31 marca 2024 r.

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdniku orzeka mieszkańców Powiatu Świdnickiego, a także:

 • przebywające na terenie Powiatu Świdnickiego osoby bezdomne,
 • osoby przebywające na terenie Powiatu Świdnickiego poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych,
 • osoby przebywające w działających ne terenie Powiatu Świdnickiego domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w ramach swoich ustawowych zadań wydaje:

 1. orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 r.ż.,
 2. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 r.ż.,
 3. orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, dotyczy to osób które posiadają ważne orzeczenia wydane przez inne organy orzekające, a chcą otrzymać wyłącznie wskazania do ulg i uprawnień,
 4. legitymacje osoby niepełnosprawnej,
 5. kartę parkingową dala osoby niepełnosprawnej lub placówki uprawnionej do uzyskania karty parkingowej.

Czym jest niepełnosprawność

 

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Niepełnosprawność, zgodnie z kryterium ustawowym, to niemożność efektywnego pełnienia ról społecznych tj. wypełniania zobowiązania wynikającego z zajmowanej pozycji społecznej przy korzystaniu przez osobę z przysługujących jej przywilejów i praw według bardziej lub mniej określonego wzoru, a więc niemożności bądź trudności w codziennej aktywności i uczestnictwie wynikające z naruszenia sprawności organizmu (na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych).

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym ocen stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności. Orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Występowanie tyko jednego z elementów np. Naruszenia sprawności organizmu (potocznie zwanego chorobą) nie musi oznaczać, że mamy do czynienia z niepełnosprawnością. Intensywność tego czynnika nie wpływa bezpośrednio na ustaloną niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, jeżeli w następstwie jego występowania nie dochodzi do istotnych ograniczeń w sferze społecznej lub zawodowej (na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych).


Drukuj  

finansowanie UE