Ułatwienia dostępu

top podstrony

Punkty konsultacyjne dla rodzin z terenu powiatu świdnickiego

Aktualny Informator o poradniach specjalistycznych i punktach konsultacyjnych dla rodzin z województwa lubelskiego jest dostępny na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie (www.rops.lubelskie.pl) w zakładce: Informatory.

 

PUNKTY KONSULTACYJNE DLA RODZIN Z TERENU POWIATU ŚWIDNICKIEGO
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku ul. E. Orzeszkowej 4,
21-040 Świdnik
tel./fax. 81 751 54 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, infolinie
Nazwa Adres i telefon Rodzaj świadczonych usług
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku ul. Kolejowa 5,
21-040 Świdnik
tel. 81 467 00 77
+48 661 556 502
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pomoc psychologiczna, pomoc pedagogiczna, pomoc prawna, pomoc socjalna
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ul. Lubelska 80
21-050 Piaski
tel. 81 582 13 62
Poradnictwo psychologiczne
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Mełgiew ul. Partyzancka 42,
21-007 Mełgiew
tel. 81 467 06 12
Podejmowanie działań związanych z profilaktyką oraz z istniejącym już zjawiskiem przemocy na terenie Gminy Mełgiew
Gminny Zespół Interdyscyplinarny Rybczewice Drugie 119
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 81 585 40 99
81 582 18 92
Poradnictwo Specjalistyczne w zakresie działania na rzecz dziecka i rodziny w Gminie Rybczewice
Punkt konsultacyjny dla rodzin z problemem alkoholowym i ofiar przemocy w rodzinie Trawniki 630
21-044 Trawniki
tel./fax 81 585 60 47
Pomoc terapeutyczna dla ofiar przemocy domowej, spotkania dla uzależnionych od alkoholu
Miejskie Centrum Profilaktyki ul. Norwida 2,
21-040 Świdnik
tel. 81 468 77 96
Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i prawne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i wspierania rodziny.
Poradnie psycholigiczno - pedagogiczne
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku ul. C.K.Norwida 2a
21-040 Świdnik
tel. 81 751 52 36
fax 81 759 15 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdniku ul. Barwna 12,
21-040 Świdnik
tel. 531 917 991
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mełgwi ul. Kościelna 29,
21-040 Mełgiew
tel. 666 614 221
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ośrodki Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12,
21-040 Świdnik
tel./fax 81 468 69 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi ul. Partyzancka 42,
21-007 Mełgiew
tel. 81 467 06 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach ul. Lubelska 80,
21-050 Piaski
tel./fax 81 582 13 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach Rybczewice Drugie 119,
21-065 Rybczewice
tel. 81 545 40 99
81 58 21 892
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach Trawniki 630,
21-044 Trawniki
tel./fax 81 585 60 47
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Organizacje pozarządowe świadczące poradnictwo specjalistyczne na terenie powiatu/miasta
Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Lubelszczyzny ul. Kolejowa 4
21-040 Świdnik tel.
81 468-93-55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Praca nad zapewnieniem osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin możliwości uzyskania trwałej trzeźwości. Działania w społeczeństwie na rzecz trzeźwości i rehabilitacji osób uzależnionych i ich rodzin. Reprezentowanie i obrona interesów członków Związku. Koordynacja wspólnych działań członków Związku.
Stowarzyszenie Solutio ul .Wyspiańskiego 21/11
21-040 Świdnik
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym oraz osobom dyskryminowanym, ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie.
Stowarzyszenie Klub Abstynenta Wzajemnej Pomocy „Oaza” w Świdniku ul. Norwida 2
21-040 Świdnik
tel.: 81 468 48 81
Działalność na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu i ich rodzin.
Fundacja Inaczej ul. Wąska 12, Krępiec
21-007 Mełgiew
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Usługi terapeutyczne w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej, dysleksji i innych trudności szkolnych, porady logopedyczne, pedagogiczne, konsultacje psychologiczne i fizjoterapeutyczne.
"Pod Skrzydłami" fundacja Ośrodka Terapii i Rozwoju w Świdniku ul. Kalinowa 2A/35,
21-040 Świdnik
tel. 608 486 622
601 166 004
Psychoterapia indywidualna, poradnictwo dla rodziców, konsultacje dla nauczycieli, arteterapia.
Fundacja Profilaktyki i Odnowy Rodziny ul. Żwirki I Wigury 15
21-040 Świdnik
tel. 81 751 21 93
699 933 602
507 031 912
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Podejmowanie wszelkiego rodzaju działań profilaktycznych, edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych wspierających osoby przygotowujące się do życia w rodzinie i żyjące w rodzinie.
Fundacja 1000 Łabędzi Świdnik
ul. Budowlana 1
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej, ochrona i promocja zdrowia i edukacji, działalność charytatywna.
Fundacja „Panorama” Częstoborowice 191
21-065 Rybczewice
tel. 668 645 255
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku ul. Kościuszki 8
21-040 Świdnik e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, wspieranie ich rodzin.

Drukuj  

finansowanie UE