Ułatwienia dostępu

top podstrony

Druki wniosków - turnusy rehabilitacyjne

Druki wniosków do pobrania:

  1. wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla osób dorosłych
  2. wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie dla osób niepełnoletnich i ubezwłasnowolnionych
  3. wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny - załącznik wymagany do powyższych wniosków

Informacja dotycząca obowiązku składania oświadczenia dotyczącego RODO i oświadczenia o miejscu stałego pobytu

Do każdego wniosku należy dołączyć poniższy druk oświadczenia:


Drukuj  

finansowanie UE