Wykonanie nawierzchni dojścia do budynku PCPR

Zapytanie ofertowe z dnia 07.02.2024 r. na:

wykonanie nawierzchni dojścia do budynku (parkingu przy budynku) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku oraz utworzenie nowego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pn. "Dostępna przestrzeń publiczna” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pliki do pobrania:

dpp pfron