Ułatwienia dostępu

top podstrony

Zmiany zasad składania wniosków o wydanie karty parkingowej

Informacja Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdniku o zmianach zasad składania wniosków o wydanie karty parkingowej.

 

Od 29.09.2023 r. będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych i placówek. Zmiana wynika ze stopniowego wycofywania z obiegu prawnego przepisów epidemicznych. Nowy wzór wniosku od 29 września będzie udostępniony do pobrania ze strony internetowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdniku oraz w wersji papierowej w siedzibie Zespołu przy ul. E. Orzeszkowej 4 w Świdniku.

Informacja telefoniczna w sprawie kart parkingowych udzielana jest pod numerem telefonu: 81 751 54 32.

Karty parkingowe

Od dnia 1 lipca 2014r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. Poz. 1446 z późn. zm.) uległy zmianie zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

 

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzeakania o niepełnosprawności.

finansowanie UE