top podstrony

Zmiany zasad składania wniosków o wydanie karty parkingowej

Informacja Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdniku o zmianach zasad składania wniosków o wydanie karty parkingowej.

 

Od 29.09.2023 r. będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych i placówek. Zmiana wynika ze stopniowego wycofywania z obiegu prawnego przepisów epidemicznych. Nowy wzór wniosku od 29 września będzie udostępniony do pobrania ze strony internetowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdniku oraz w wersji papierowej w siedzibie Zespołu przy ul. E. Orzeszkowej 4 w Świdniku.

Informacja telefoniczna w sprawie kart parkingowych udzielana jest pod numerem telefonu: 81 751 54 32.


Informujemy również, że wniosek o wydanie karty parkingowej jest składany osobiście przez osobę niepełnosprawną z wyjątkiem:

  1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
  2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
  3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd) do wybranego powiatowego (miejskiego) zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Nie podpisuj wniosku w domu – musisz go podpisać w obecności urzędnika, który przyjmie wniosek !!!


Drukuj  

finansowanie UE