Ułatwienia dostępu

top podstrony

Zapytanie ofertowe na kurs grafiki komputerowej

Zapytanie ofertowe z dnia 08.04.2021 r. na:

Zorganizowanie kursu grafiki komputerowej dla uczestników projektu "Motywacja - Rozwój - Niezależność" - projekt mający na celu rozszerzenie programów usamodzielniania o instrumenty aktywnej integracji, wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej z terenu Powiatu Świdnickiego

Pliki do pobrania:

Unieważnienie postępowania

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego

Zapytanie ofertowe z dnia 22.02.2021 r. na:

Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu "Motywacja - Rozwój - Niezależność - projekt mający na celu rozszerzenie programów usamodzielniania o instrumenty aktywnej integracji, wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej z terenu Powiatu Świdnickiego"

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięcie postępowania

Zapytanie ofertowe na usługę wsparcia mentalnego i psychologicznego

Zapytanie ofertowe z dnia 08.02.2021 r. na:

Usługę wsparcia mentalnego i psychologicznego dla uczestników projektu "Motywacja - Rozwój - Niezależność - projekt mający na celu rozszerzenie programów usamodzielniania o instrumenty aktywnej integracji, wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej z terenu Powiatu Świdnickiego"

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięcie postępowania

finansowanie UE