Ułatwienia dostępu

 • pcpr-slider-02.jpg
 • pcpr-slider-03.jpg
 • pcpr-slider-04.jpg

Dofinansowanie do realizacji projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”

dpp pfron

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku otrzymało środki finansowe na realizację programu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie: 133 246,17 zł. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na likwidację barier architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych.

Działania, które Powiat Świdnicki zamierza podjąć przyczynią się do zapewnienia lepszej dostępności do Urzędu osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

W wyniku realizacji projektu zostaną usunięte bariery architektoniczne poprzez:

 • utworzenie dodatkowego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością przed budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 • wyrównanie i utwardzenie nawierzchni przy dojściu do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 • wykonanie oznakowania w kontrastowym kolorze i zmianą we fakturze początku i końca pochylni,
 • zamontowanie dodatkowej poręczy przy schodach po prawej stronie wraz z oznakowaniem,
 • wykonanie oznaczenia schodów wejściowych prowadzących do budynku kontrastowym kolorem poprzez zakup i zamontowanie kątników kontrastowych i antypoślizgowych,
 • modernizację punktu obsługi interesanta, który zostanie przystosowany dla osób z niepełnosprawnością oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • wykonanie oznaczenia zmienną fakturą w podłodze w punkcie informacyjnym.

W ramach dostępności informacyjno-komunikacyjnych zostaną usunięte bariery poprzez:

 • zakup pętli induktofonicznej co umożliwi komunikowanie się z osobami z dysfunkcją narządu słuchu,
 • zakup powiększalnika elektronicznego umożliwiający osobom z dysfunkcją narządu wzroku, czytanie tekstów i składanie,
 • wykonanie oznakowania z przezroczystej tafli z kontrastowymi taśmami samoprzylepnymi na skrzydle drzwi,
 • zakup i zainstalowanie w toalecie systemu alarmowo-przywoławczego oraz tabliczki brajlowskiej na drzwi toalety,
 • zakup dźwiękowego systemu powiadamiania alarmowego.

DPP plakat


Drukuj  

finansowanie UE