Ułatwienia dostępu

  • pcpr-slider-02.jpg
  • pcpr-slider-03.jpg
  • pcpr-slider-04.jpg

Bezpłatna książka dla dzieci od KE

Komisja Europejska wydała bezpłatną książkę dla dzieci pt. „Dziewczynka, która miała oczy szeroko otwarte”, podnoszącej świadomość na temat sytuacji osób dotkniętych zbrodniami wojennymi.

Zostań rodzicem zastępczym

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku-Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie powiatu świdnickiego zachęca do rozważenia możliwości pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci, które nie mogą być wychowywane przez rodziców biologicznych.

Październik miesiącem profilaktyki raka piersi

Miesiąc październik jest miesiącem walki z rakiem piersi, obchodzonym przez międzynarodowe organizacje prozdrowotne od 1985 roku.
Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował poradnik, w którym podkreśla jak ważna jest profilaktyka i regularne badania kontrolne.

Model wsparcia międzysektorowego

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej

Zadanie pn. Organizacja i realizacja "Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej". Umowa nr MEiN/2022/DWEW/1070 Finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki. Działanie realizowane przez Powiat Świdnicki w Świdniku i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Świdniku w ramach Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej prowadzonego przez Uniwersytet Śląski na zlecenie MeiN.

Zmiany zasad składania wniosków o wydanie karty parkingowej

Informacja Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdniku o zmianach zasad składania wniosków o wydanie karty parkingowej.

 

Od 29.09.2023 r. będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych i placówek. Zmiana wynika ze stopniowego wycofywania z obiegu prawnego przepisów epidemicznych. Nowy wzór wniosku od 29 września będzie udostępniony do pobrania ze strony internetowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdniku oraz w wersji papierowej w siedzibie Zespołu przy ul. E. Orzeszkowej 4 w Świdniku.

Informacja telefoniczna w sprawie kart parkingowych udzielana jest pod numerem telefonu: 81 751 54 32.

Więcej…

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024

Ruszył nabór wniosków do Programu pn .„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizacja Programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

finansowanie UE