Ułatwienia dostępu

  • pcpr-slider-02.jpg
  • pcpr-slider-03.jpg
  • pcpr-slider-04.jpg

Model wsparcia międzysektorowego

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej

Zadanie pn. Organizacja i realizacja "Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej". Umowa nr MEiN/2022/DWEW/1070 Finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki. Działanie realizowane przez Powiat Świdnicki w Świdniku i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Świdniku w ramach Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej prowadzonego przez Uniwersytet Śląski na zlecenie MeiN.

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polega na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF

Realizator projektu w Powiecie Świdnickim w Świdniku:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku

Więcej informacji na stronie: https://poradnia.swidnik.pl/wsparcie-dzieci-i-rodzin/


Drukuj  

finansowanie UE