• pcpr-slider-02.jpg
  • pcpr-slider-03.jpg
  • pcpr-slider-04.jpg

Informacja Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdniku o zmianach zasad składania wniosków o wydanie karty parkingowej.

 

Od 29.09.2023 r. będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych i placówek. Zmiana wynika ze stopniowego wycofywania z obiegu prawnego przepisów epidemicznych. Nowy wzór wniosku od 29 września będzie udostępniony do pobrania ze strony internetowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdniku oraz w wersji papierowej w siedzibie Zespołu przy ul. E. Orzeszkowej 4 w Świdniku.

Informacja telefoniczna w sprawie kart parkingowych udzielana jest pod numerem telefonu: 81 751 54 32.

Więcej…


Drukuj  

finansowanie UE