top podstrony

Projekt „Włączanie wyłączonych”

Informujemy, że Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość realizuje wspólnie z Biurem Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Związkiem Głuchych projekt „Włączanie wyłączonych”.

Celem testowania jest wypracowanie nowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości, instrumentów aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, które staną się podstawą do przygotowania propozycji zmian prawnych.

Obecnie zostało uruchomione wdrożenie „Dostępnej i elastycznej dotacji” (modyfikacja obecnie stosowanych instrumentów) czy też refundacji na zatrudnienie asystenta osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Wszystkie dokumenty oraz załączniki można znaleźć na stronie www.cpt.org.pl oraz www.wlaczeniewylaczonych.pl.

Plik do pobrania: Materiały dotyczące projektu.


Drukuj  

finansowanie UE