• pcpr-slider-02.jpg
  • pcpr-slider-03.jpg
  • pcpr-slider-04.jpg

UWAGA: Termin naboru wniosków w ramach programu "Aktywny samorząd"

aktywny samorzad

Z dniem 31.03.2023 r. upływa termin zakończenia naboru wniosków w ramach programu "Aktywny samorząd" dotyczących roku akademickiego 2022/2023.

Program "Aktywny samorząd" Moduł II umożliwia uzyskanie dofinasowania do wykształcenia na poziomie wyższym.

Kto może skorzystać z dofinansowania:

Z dofinansowania mogą korzystać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierające naukę w:

  • szkole policealnej;
  • kolegium;
  • w szkole wyższej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym/ zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

W 2023 roku nadal można składać wnioski przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier!  Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.


Drukuj  

finansowanie UE