Przejdź do treści

  • Osoby niepełnosprawne
  • POMOC SPOŁECZNA I PIECZA ZASTĘPCZA
  • Formularze on-line

Informacja o RODO

Zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Uprzejmie informujemy iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku przy ul. Elizy Orzeszkowej 4, 21-040 Świdnik , tel.: 81-751-54-32, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Czytaj więcej: Informacja o RODO

Projekt „Spektrum korzyści”

Projekt „Spektrum korzyści” - Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu świdnickiego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś Priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Działanie 11.1: Aktywne włączenie.

Czytaj więcej: Projekt „Spektrum korzyści” 

27 maja dniem wolnym od pracy w PCPR w Świdniku

Informujemy, że w dniu 27.05.2016 r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku będzie nieczynne. Sprawy urzędowe załatwiać można od poniedziałku 30.05.2016 r., od godz. 9:00. Za utrudnienia przepraszamy.

2 maja dniem wolnym od pracy w PCPR w Świdniku

Informujemy, że w dniu 02.05.2016 r. (poniedziałek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku będzie nieczynne. Sprawy urzędowe załatwiać można od środy 04.05.2016 r., od godz. 7:15. Za utrudnienia przepraszamy.

Program 500+ w pieczy zastępczej

W związku wejściem w życie 1 kwietnia 2016 r. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) wprowadzającej zmiany w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.), na każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Czytaj więcej: Program 500+ w pieczy zastępczej

Projekt realizowany przy pomocy UE

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja!